Cultura centrada en la qualitat

Cultura centrada en la calidad

És clar que l’objectiu de les validacions és buscar la qualitat dels sistemes, encara que la realitat, la majoria de vegades, cerca únicament el compliment. I no és el mateix. El segon supòsit fa èmfasi que hi hagi una documentació de validació que permeti “passar” les inspeccions, en lloc de complir amb els criteris GMP. […]